OSIS

OSIS

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Berbah Nomor: 421/355/KEP/2017 berikut ini Susunan Pengurus OSIS, Pembina OSIS dan Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK) Periode 2017/2018.

Struktur Pengurus OSIS terdiri atas Pengurus Inti (Ketua , Sekretaris, Bendahara dan Humas) dan 9 Seksi Bidang.

Pengurus Inti OSIS

Ketua Umum                  :    Ndaru Herlambang Kurniawan         8B

Ketua 1                           :    Irvan Wahyu Muhammad                 8C

Ketua 2                           :    Bagaskara Adi Nugraha                    8D

Wakil Ketua 1                :    Angelia Cristabela                             8D

Wakil Ketua 2                :    Mahatma Janitra Prajna Putra         8D

Sekretari 1                     :    Aldi Nugroho                                     8D

Sekretaris 2                    :    Muhammad Alif Okta Ferdiyana      8A

Bendahara  1                 :    Andrian Ghibran Prasetya                 8B

Bendahara 2                  :    Berliana Putri Mayangsari                8A

Humas                            :    Dyahayu Sekar Anggarini                  8C

Nandita Akhira Shalvi                        8B

Azhra Naura Jena                              8A

Rafifa Amaldhia Putri                         8B

 

FAQ

Private yet affordable elementary school offering a stimulating curriculum and a supportive environment.

Private yet affordable elementary school offering a stimulating curriculum and a supportive environment.

Private yet affordable elementary school offering a stimulating curriculum and a supportive environment.

%d bloggers like this: